Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit van een bestuursorgaan?  

Antwoord:

Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van een bestuursorgaan, kunt dat alleen schriftelijk doen. U moet dan, binnen 6 weken, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift bevat de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Staan deze gegevens niet in uw bezwaarschrift? Dan wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen. Het bestuursorgaan is wel verplicht om u de gegevens te laten aanvullen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend