Hoe lang kunt u een dwangsom vragen?

Antwoord:

De dwangsom is een middel om te zorgen dat de gemeente op tijd een beslissing neemt. Dit werkt vooral als u tijdig aan de bel trekt. Tot zes weken na het aflopen van de beslistermijn kunt u de dwangsom opleggen.

Laatst gewijzigd

16-04-2013

Stuur door aan een vriend