Hoe kunnen wij pleegouder worden?

Antwoord:

Iedereen kan in principe pleegouder worden. Het maakt niet uit of u getrouwd of alleenstaand bent of kinderen heeft. Het maakt ook niet uit of u hetero of homo bent. Het is wel belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Daarnaast moet u nog aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor pleegouders

Om pleegouder te kunnen worden moet u:

  • minimaal 21 jaar zijn;
  • een stabiele leefsituatie hebben;
  • een verklaring van geen bezwaar krijgen van de Raad voor de Kinderbescherming.

Soms maakt een medische verklaring deel uit van de aanmeldingsprocedure.

Maximumleeftijd voor pleegouders

Er is geen formele maximumleeftijd voor pleegouders. Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe belangrijk de leeftijd van de pleegouder is. Bij deeltijdpleegzorg en crisisopvang is dit minder belangrijk dan bij langdurige pleegzorg van een kind onder de 4 jaar.

Iedereen kan in principe pleegouder worden. Het maakt niet uit of u getrouwd of alleenstaand bent of kinderen heeft. Het maakt ook niet uit of u hetero of homo bent. Het is wel belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Daarnaast moet u nog aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor pleegouders

Om pleegouder te kunnen worden moet u:

  • minimaal 21 jaar zijn;
  • een stabiele leefsituatie hebben;
  • een verklaring van geen bezwaar krijgen van de Raad voor de Kinderbescherming.

Test en informatiepakket pleegouderschap

Met de pleegoudertest komt u erachter of u een geschikte pleegouder kunt zijn. Heeft u belangstelling voor het pleegouderschap? Dan kunt u een informatiepakket over pleegzorg aanvragen bij Pleegzorg Nederland. Hierin staat onder andere waar u in de buurt een informatieavond kunt bijwonen.

Aanmelding als aspirant-pleegouder

Voldoet u aan de voorwaarden om pleegouder te kunnen worden en bent u naar een informatieavond geweest? Dan kunt u zich aanmelden als aspirant-pleegouder.

Als aspirant-pleegouder doet u mee aan een introductieprogramma. Een medewerker van de pleegzorginstelling bezoekt u thuis en praat met u over uw voorkeuren en mogelijkheden. Vindt de pleegzorginstelling u geschikt als pleegouder? Dan komt u in het bestand van beschikbare pleegouders.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend