Hoe krijgt mijn hoogbegaafd kind onderwijs?  

Antwoord:

Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) werken samen in het project Weer Samen Naar School (WSNS) om een hoogbegaafd kind met leerproblemen goed te kunnen begeleiden. In het voortgezet onderwijs (vo) zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor het bieden van de juiste, extra begeleiding.

Hoogbegaafdheid op de basisschool

De samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) krijgen een eigen budget waarmee zij zelf kunnen bepalen hoe ze onder andere hoogbegaafde leerlingen met leerproblemen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. In het zorgplan van het samenwerkingsverband staan welke methoden en middelen de school gebruikt. Ouders hebben invloed op de inhoud van het zorgplan via de medezeggenschapsraad.

Hoogbegaafdheid in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor onderwijs op maat. De scholen ontvangen hiervoor geld. In het schoolplan staat wat de school doet voor onder andere hoogbegaafde leerlingen. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders invloed uitoefenen op het schoolplan. Deze scholen bieden structureel kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Scholen die deelnemen aan het project hebben zich verenigd in de Vereniging BPS.

Leonardo onderwijs

Sinds juni 2007 kent Nederland Leonardo scholen voor het primair onderwijs en sinds 2008 de Leonardo Colleges voor het voortgezet onderwijs. Deze afdelingen binnen het gewone onderwijs zijn speciaal voor hoogbegaafde leerlingen ingericht en het onderwijsprogramma is op deze doelgroep afgestemd.

Meer informatie

Op Acadin.nl kunnen leerlingen en leraren terecht voor informatie over hoogbegaafdheid, maar ook voor spelletjes en leermateriaal. Ouders kunnen terecht bij het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid (LICH) of bij de Koepel Hoogbegaafdheid. Het SLO: nationaal expertisecentrum leerplanotnwikkeling geeft informatie over onder meer de aanpassingen in het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend