Hoe krijgt mijn hoogbegaafd kind onderwijs?  

Antwoord:

De invoering van passend onderwijs heeft als doel uw hoogbegaafde kind, eventueel met extra ondersteuning, regulier onderwijs te laten volgen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen in het reguliere onderwijs een passende onderwijs plek wordt geboden. Reguliere en speciale scholen werken daarvoor samen in regionale samenwerkingsverbanden. U kunt u uw kind bij iedere school van uw keuze aanmelden. Kan de school van uw keuze de ondersteuning die uw kind nodig heeft niet bieden, dan heeft de school een zorgplicht om een andere passende plek te zoeken. De school moet binnen 10 weken een passend aanbod regelen.  

Meer informatie

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend