Hoe krijg ik de voogdij over een kind? 

Antwoord:

U kunt voogd worden als u meerderjarig bent, niet onder curatele staat en niet lijdt aan een geestelijke stoornis. Ouders kunnen u bij testament of bij notariële akte aanwijzen als voogd.

Ontbreken ouderlijk gezag

Als het ouderlijk gezag (tijdelijk) ontbreekt, kan de rechtbank u als voogd aanwijzen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de ouders tijdelijk het gezag niet kunnen uitoefenen, uit het ouderlijk gezag zijn ontzet of van het ouderlijk gezag zijn ontheven. Ook als de ouders minderjarig zijn of zijn overleden wijst de rechtbank een voogd aan.

Bereidverklaring voogdij

Als u als voogd wordt voorgesteld, moet u wel bereid zijn de voogdij op u te nemen. U legt hiervoor een bereidverklaring af bij de griffie van de rechtbank. Als beide ouders zijn overleden of als het gaat om een alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV), benoemt de rechtbank ook de voogd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Stuur door aan een vriend