Hoe komt de huurprijs van monumenten of woningen in een beschermd stadsgezicht tot stand?

Antwoord:

Woningen die zijn aangewezen als rijksmonument zorgen vaak voor hogere (onderhouds)kosten voor de verhuurder. Dit geldt ook voor woningen die binnen een beschermd stadsgezicht liggen. De kosten ontstaan doordat de verhuurder gebonden is aan specifieke eisen en richtlijnen. Daarom mag hij onder bepaalde voorwaarden een toeslag op de maximale huurprijs berekenen.

Toeslag op maximale huurprijs

Bij woningen in rijksmonumenten mag op de maximale huurprijs een opslag van 30% worden toegepast. Bij woningen in een beschermd stads- of dorpsgezicht mag op de maximale huurprijs een opslag 15% worden toegepast, maar alleen als de eigenaar aantoonbaar investeringen heeft gedaan voor de instandhouding van de monumentale waarde.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend