Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor praktijkonderwijs?

Antwoord:

U heeft een indicatie nodig om uw kind in aanmerking te laten komen voor praktijkonderwijs. De basisschool of school in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vraagt de indicatie aan. Dit gebeurt altijd in overleg met u en uw kind.

De Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC-VO) beoordeelt de aanvraag en bekijkt of uw kind gebaat is bij praktijkonderwijs. Hierbij let zij op de volgende punten:

  • de motivering van de school, onderbouwd met het schooladvies van de basisschool
  • uw mening als ouder
  • of uw kind een leerachterstand heeft op minimaal 2 van de volgende 4 terreinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen
  • het intelligentiequotiënt (IQ) van uw kind (tussen de 60 en 75)

Soms is een persoonlijkheidsonderzoek nodig voor uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met presteren, faalangst heeft of emotioneel instabiel is en dit van invloed is op de leerprestaties. Dit onderzoek kan meespelen bij de beslissing of uw kind wordt toegelaten tot het praktijkonderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend