Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap beëindigen als we kinderen hebben?  

Antwoord:

De procedure begint met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Als uw kinderen minderjarig zijn, dan moet bij het verzoekschrift een ouderschapsplan meegezonden worden. Dit geldt ook als de kinderen van een van u zijn, maar u samen het gezag over die kinderen heeft. In het ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen vermeld.

Verzoeken indienen met uw echtgenoot

Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner indienen. Alleen als een gezamenlijk verzoek niet lukt, kunt u een eenzijdig verzoek indienen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat ervoor dat binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift via een deurwaarder bij uw partner wordt bezorgd.

Zitting bij de rechtbank

Als u en uw partner het niet eens zijn over de inhoud van het verzoek, komt er een zitting bij de rechtbank. U heeft dan allebei een eigen advocaat nodig. Er komt ook een zitting als uw kinderen tussen de 12 en 18 jaar zijn en hun mening willen geven over de zorgregeling.

Geen zitting bij de rechtbank

Soms vindt er geen zitting plaats. Er is bijvoorbeeld geen zitting nodig als u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek hebben ingediend. Als een van u een eenzijdig verzoek indient en de ander maakt daar geen bezwaar tegen, komt er ook geen zitting. Er komt altijd een zitting als uw kinderen tussen de 12 en 18 jaar zijn en hun mening willen geven over de zorgregeling.

Beschikking

Na de zitting neemt de rechter de beslissing. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. Dit wordt een beschikking genoemd. U krijgt de beschikking via uw advocaat thuisgestuurd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-09-2014

Stuur door aan een vriend