Hoe kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?

Antwoord:

Pgb aanvragen voor zorg uit AWBZ

Wilt u een pgb aanvragen voor AWBZ-zorg? Dan hebt u eerst een zorgindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Jongeren tot 18 jaar met een psychiatrische diagnose hebben een indicatie nodig van Bureau Jeugdzorg (BJZ). Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en naar een zorgkantoor bij u in de buurt.

Uw aanvraag voor een pgb doet u via 1 van de zorgkantoren of een CIZ-kantoor. Het zorgkantoor bepaalt of u pgb krijgt. Zij bepaalt ook hoeveel pgb u krijgt, hoelang u het krijgt en wanneer u het geld krijgt uitbetaald.

Pgb aanvragen voor hulp en ondersteuning uit de Wmo

Wilt u een pgb aanvragen voor hulp in de huishouding, een rolstoel, vervoer of een woonvoorziening? Ga dan naar het Wmo-loket van de gemeente. De gemeente bekijkt of u hulp nodig hebt en hiervoor een pgb kunt krijgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2014

Stuur door aan een vriend