Hoe kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?

Antwoord:

Dat hangt ervan af waarvoor u een pgb aanvraagt.

Pgb aanvragen voor zorg uit Wlz

Wilt u een pgb aanvragen voor Wlz-zorg? Dan hebt u eerst een zorgindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u recht hebt op Wlz-zorg en hoeveel. U geeft in uw aanvraag ook aan hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en naar een zorgkantoor bij u in de buurt.

Pgb aanvragen voor hulp en ondersteuning uit de Wmo

Wilt u een pgb aanvragen voor bijvoorbeeld  een rolstoel, vervoer of een aanpassing aan de woon? Ga dan naar het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bekijkt of u hulp nodig hebt en hiervoor een pgb kunt krijgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend