Hoe kan ik een klacht indienen over een zorginstelling?

Antwoord:

Geschillencommissie Zorginstellingen

Hebt u een klacht over uw verblijf in een zorginstelling en komen u en de zorginstelling samen niet tot een oplossing? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorginstellingen stappen. De zorginstelling moet bij de geschillencommissie zijn geregistreerd en uw claim mag niet hoger zijn dan € 5.000. Het advies van de geschillencommissie is bindend.

Medisch Tuchtcollege

U kunt uw klacht ook indienen bij het Medisch Tuchtcollege, of bij een Regionaal Tuchtcollege. Zorgbelang Nederland kan u adviseren wanneer dit zinvol is. Het Tuchtcollege kan uw probleem niet oplossen, maar uw klacht kan wel aanleiding zijn voor maatregelen.

Inspectie

Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kunt u uw klacht niet indienen. U kunt de Inspectie wel op de hoogte brengen van een klacht of situatie. IGZ registreert waarover veel klachten binnenkomen. Zo nodig kan ze structurele tekortkomingen en calamiteiten aanpakken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2016

Stuur door aan een vriend