Hoe kan ik een klacht indienen over een arts of zorgverlener?

Antwoord:

Voor het indienen van klachten heeft u verschillende mogelijkheden:

Bespreken

Heeft u een klacht over een behandeling of over het contact met een zorgverlener, zoals een arts of verpleegkundige? Probeer uw klacht dan eerst met deze persoon zelf te bespreken. Soms gaat het om een misverstand dat met een gesprek kan worden opgelost.

Bemiddeling

Wilt u hulp bij het bespreken van uw klacht? Dan kunt u meestal terecht bij een klachtenbemiddelaar of een vertrouwenspersoon van de instelling. Lukt dit niet? Dan kunt u het beste contact opnemen met een kantoor van Zorgbelang Nederland bij u in de buurt. Zij kunnen u informeren over uw mogelijkheden. U kunt daar ook terecht wanneer u uw klacht liever meteen ergens anders wilt indienen.

Klachtencommissie

Veel zorginstellingen proberen eerst uw klacht door bemiddeling op te lossen. U kunt dit afwijzen, door direct met uw klacht naar de klachtencommissie van de zorginstelling te stappen. Iedere hulpverlener en instelling moet een klachtencommissie en een klachtenregeling te hebben. Sommige medici, waaronder huisartsen en tandartsen, hebben dit geregeld via hun beroepsvereniging. Meer informatie vindt u bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

26-06-2014

Stuur door aan een vriend