Hoe kan ik een klacht indienen over een arts, zorgverlener of zorginstelling?

Antwoord:

Voor het indienen van klachten heeft u verschillende mogelijkheden:

Zorgverlener

Heeft u een klacht over een behandeling of het contact met een zorgverlener, zoals een arts of verpleegkundige? Probeer uw klacht dan eerst met hem/haar te bespreken. Soms gaat het om een misverstand dat met een gesprek kan worden opgelost.

Bemiddeling

Wilt u hulp bij het bespreken van uw klacht? Dan kunt u meestal terecht bij een klachtenbemiddelaar of een vertrouwenspersoon van de instelling. Lukt dit niet, dan kunt u het beste contact opnemen met een kantoor van Zorgbelang Nederland bij u in de buurt. Zij kunnen u informeren over uw mogelijkheden. U kunt daar ook terecht wanneer u uw klacht liever meteen ergens anders wilt indienen.

Klachtencommissie

Veel zorginstellingen proberen eerst uw klacht door bemiddeling op te lossen. U kunt dit afwijzen, door direct met uw klacht naar de klachtencommissie van de zorginstelling te stappen. Iedere hulpverlener en instelling moet een klachtencommissie en een klachtenregeling te hebben. Sommige medici, waaronder huisartsen en tandartsen, hebben dit geregeld via hun beroepsvereniging. Meer informatie vindt u bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Nederland.

Geschillencommissie Zorginstellingen

Heeft u een klacht over uw verblijf in een zorginstelling en komen u en de zorginstelling samen niet tot een oplossing? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorginstellingen stappen. De zorginstelling moet bij de geschillencommissie zijn geregistreerd en uw claim mag niet hoger zijn dan € 5.000. Het advies van de geschillencommissie is bindend.

Medisch Tuchtcollege

U kunt uw klacht ook indienen bij het Medisch Tuchtcollege, of bij een Regionaal Tuchtcollege. Zorgbelang Nederland kan u adviseren wanneer dit zinvol is. Het Tuchtcollege kan uw probleem niet oplossen, maar uw klacht kan wel aanleiding zijn voor maatregelen.

Inspectie

Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kunt u uw klacht niet indienen. U kunt de Inspectie wel op de hoogte brengen van een klacht of situatie. IGZ registreert waarover veel klachten binnenkomen. Zo nodig kan ze structurele tekortkomingen en calamiteiten aanpakken.

Voor het indienen van klachten heeft u verschillende mogelijkheden:

Zorgverlener

Heeft u een klacht over een behandeling of het contact met een zorgverlener, zoals een arts of verpleegkundige? Probeer uw klacht dan eerst met hem/haar te bespreken. Soms gaat het om een misverstand dat met een gesprek kan worden opgelost.

Bemiddeling

Wilt u hulp bij het bespreken van uw klacht? Dan kunt u meestal terecht bij een klachtenbemiddelaar of een vertrouwenspersoon van de instelling. Lukt dit niet, dan kunt u het beste contact opnemen met een kantoor van Zorgbelang Nederland bij u in de buurt. Zij kunnen u informeren over uw mogelijkheden. U kunt daar ook terecht wanneer u uw klacht liever direct ergens anders wilt indienen.

Klachtencommissie

Veel zorginstellingen proberen eerst uw klacht door bemiddeling op te lossen. U kunt dit afwijzen, door direct met uw klacht naar de klachtencommissie van de zorginstelling te stappen. Iedere hulpverlener en instelling moet een klachtencommissie en een klachtenregeling te hebben. Sommige medici, waaronder huisartsen en tandartsen, hebben dit geregeld via hun beroepsvereniging. Meer informatie vindt u bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Nederland.

Geschillencommissie Zorginstellingen

Heeft u een klacht over uw verblijf in een zorginstelling en komen u en de zorginstelling samen niet tot een oplossing? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorginstellingen stappen. De zorginstelling moet bij de geschillencommissie zijn geregistreerd en uw claim mag niet hoger zijn dan € 5.000. Het advies van de geschillencommissie is bindend.

Medisch Tuchtcollege

U kunt uw klacht ook indienen bij het Medisch Tuchtcollege, of bij een Regionaal Tuchtcollege. Zorgbelang Nederland kan u adviseren wanneer dit zinvol is. Het Tuchtcollege kan uw probleem niet oplossen, maar uw klacht kan wel aanleiding zijn voor maatregelen.

Inspectie

Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kunt u uw klacht niet indienen. U kunt de Inspectie wel op de hoogte brengen van een klacht of situatie. IGZ registreert waarover veel klachten binnenkomen. Zo nodig kan ze structurele tekortkomingen en calamiteiten aanpakken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-05-2013

Stuur door aan een vriend