Hoe kan ik een kind uit het buitenland adopteren?

Antwoord:

Adoptie van een kind uit het buitenland is een lange procedure. Eerst doorloopt u de volgende stappen:

  • aanvragen beginseltoestemming
  • indienen van de aanvraag voor adoptie
  • informatiebijeenkomst bezoeken
  • 5 voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken
  • meewerken aan gezinsonderzoek

Hebt u de beginseltoestemming gekregen? Dan gaat u contact leggen met buitenlandse instanties. U kunt hierbij hulp krijgen van een officiële bemiddelaar van het ministerie. U kunt ook zelf de contacten leggen.

Daarna krijgt u een kind voorgesteld. Beslist u dat u het voorstel accepteert? Dan kunt u het kind naar Nederland laten komen. Zodra het in Nederland is, meldt u het kind aan bij de officiële instanties.

Meer informatie

Bij de Stichting Adoptievoorzieningen krijgt u meer informatie over de adoptieprocedure.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend