Hoe kan ik de rekening van mijn psychotherapeut/psychiater controleren?   

Antwoord:

Voor de behandeling door een psychotherapeut of psychiater gelden maximumtarieven. Zij mogen u voor een behandeling dus nooit meer dan dit maximumtarief in rekening brengen.

Rekening controleren

Om te controleren of uw rekening klopt, volgt u de volgende stappen:

  1. U zoekt op wat uw behandelaar in rekening brengt. Dit kunt u afleiden uit de laatste 6 cijfers van de DBC-code. Bijvoorbeeld: 101452000123. Het gaat dan om de cijfers 000123. De eerste 3 cijfers (in dit voorbeeld 000) geven aan dat het om een behandeling zonder verblijf gaat. De laatste 3 cijfers (123 in dit voorbeeld) geven aan waarvoor u behandeld bent.
  2. U zoekt op of uw behandelaar de maximumtarieven heeft gehanteerd die horen bij de codes voor verblijf en behandeling. U kunt deze tarieven vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Notabedrag wijkt af

Het is mogelijk dat het totaalbedrag afwijkt van de optelsom van de in rekening gebrachte tarieven. Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg mogen namelijk in bepaalde gevallen een verrekentarief in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Dit verrekentarief staat los van de zorg die aan u geleverd is. De NZa stelt de hoogte van dit verrekentarief vast.

Meer informatie

Voor meer informatie over de tarieven van psychotherapeuten en psychiaters en de dbc-codes op uw nota kunt u terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Voor vragen over uw nota kunt u ook altijd terecht bij uw zorgverzekeraar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-05-2013

Stuur door aan een vriend