Hoe kan ik bezwaar maken tegen een gemeentelijk aanslagbiljet of een WOZ-beschikking?

Antwoord:

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Dit kunt u doen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet:

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend