Hoe kan ik bezwaar maken tegen een gemeentelijk aanslagbiljet of een WOZ-beschikking?

Antwoord:

Bent u het niet eens bent met een aanslagbiljet of een WOZ-beschikking? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar maken. Dien uw bezwaar in bij de gemeente of bij de organisatie die de gemeentelijke belastingen namens de gemeente uitvoert.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend