Hoe kan ik bezwaar maken of beroep instellen tegen een belastingaanslag?

Antwoord:

Bezwaar maken

Op de belastingaanslag staat vermeld hoe u bezwaar kunt maken. Gaat het om gemeentelijke belastingen, dan doet u dit bij de gemeente. Gaat het om landelijke belastingen dan doet u dit meestal bij de Belastingdienst. Ook staat op de aanslag hoe u bezwaar kunt maken en binnen welke termijn u dit moet doen.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u beroep instellen tegen de beslissing. In de beslissingsbrief op uw bezwaarschrift staat meestal of u in beroep kunt gaan en waar u dat moet doen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-09-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend