Hoe kan ik bezwaar maken of beroep instellen tegen een belastingaanslag?

Antwoord:

Bezwaar maken

Op de belastingaanslag staat vermeld hoe u bezwaar kunt maken.

Gaat het om gemeentelijke belastingen? Dan doet u dit bij de gemeente.
Gaat het om landelijke belastingen? Dan doet u dit meestal bij de Belastingdienst.

Ook staat op de aanslag hoe u bezwaar kunt maken en binnen welke termijn u dit moet doen.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u beroep instellen tegen de beslissing. In de beslissingsbrief op uw bezwaarschrift staat of u in beroep kunt gaan en hoe u dat moet doen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-07-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend