Hoe kan ik als werkgever werktijdverkorting aanvragen?

Antwoord:

U kunt werktijdverkorting aanvragen als u verwacht dat u voor minimaal 2 tot maximaal 24 weken zeker 20% minder werk hebt. Bijvoorbeeld bij buitengewone omstandigheden die buiten het normale bedrijfsrisico vallen. Denk aan een brand, epidemie of overstroming.

Aanvragen

U vraagt de werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Melden bij UWV

Het ministerie van SZW beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Nadat u de vergunning hebt ontvangen, geeft u dit direct door aan UWV. Daarvoor gebruikt u het formulier Melding werktijdverkorting. U kunt dan voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen voor de uren dat ze niet hebben gewerkt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2016

Stuur door aan een vriend