Hoe kan het meerderjarigenstrafrecht op mijn zaak van toepassing zijn nu ik nog geen 18 ben?

Antwoord:

De rechter kan in uitzonderingsgevallen het meerderjarigen-strafrecht toepassen op jongeren van 16 en 17 jaar. De rechter doet dit als hij hiervoor redenen ziet in de ernst van het strafbare feit, de persoon van de dader of de omstandigheid waaronder het feit is begaan.

Andersom kan de rechter het jeugdstrafrecht toepassen op personen van 18 tot 21 jaar. De persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan zijn redenen die de rechter hiertoe kunnen doen besluiten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend