Hoe kan een organisatie mij inzage geven in mijn persoonlijke gegevens?

Antwoord:

Een organisatie kan u:

  • Kopieën geven van alle stukken (bij papieren dossiers).
  • Een uitdraai van de gegevens geven (bij digitale dossiers).
  • Toestemming geven om opnames van telefoongesprekken te beluisteren.
  • Vragen om precies aan te geven wat u wilt inzien, als er veel informatie over u is.
  • Vragen om langs te komen om uw dossier in te zien. Dat kan bij uitzondering, bijvoorbeeld als het gaat om een heel dik dossier. Als u inzage vraagt in een politieregister moet u altijd persoonlijk langskomen.

Bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vindt u meer informatie over het recht op inzage van persoonlijke gegevens.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-07-2014

Stuur door aan een vriend