Hoe is het toezicht op de financiële sector geregeld?

Antwoord:

De Wet op het financieel toezicht regelt het toezicht op de financiële sector. Deze wet bevat regels waaraan financiële instellingen moeten voldoen, zoals:

  • Wanneer een organisatie zich bank mag noemen.
  • Onder welke voorwaarden organisaties geld mogen aantrekken en uitlenen.
  • Welke bedrijven en beroepen een vergunning moeten hebben, en waarvoor.
  • Welke informatie consumenten moeten ontvangen.
  • Regels voor marktmisbruik en zeggenschap.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) houden toezicht op de betrouwbaarheid en de stabiliteit van de financiële instellingen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-02-2016

Stuur door aan een vriend