Hoe kan ik afstuderen in het hoger onderwijs?

Antwoord:

Afstuderen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) betekent dat u een praktijkopdracht tijdens een stage doet. Over de stage schrijft u een verslag. Afstuderen in het wetenschappelijk onderwijs (wo) betekent dat u een wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Hierover schrijft u een scriptie.

Beoordeling stageverslag of scriptie

Uw stageverslag of afstudeerscriptie wordt beoordeeld door uw begeleider vanuit de opleiding. De examencommissie houdt toezicht op de beoordelingen. Deze commissie is eindverantwoordelijk voor de toetsing en examinering.

In de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding vindt u informatie over de inhoud van de afstudeerrichtingen. Ook staat hierin welke kennis, inzichten en vaardigheden u heeft na afronding van uw studie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2013

Stuur door aan een vriend