Hoe kan ik afstuderen in het hoger onderwijs?

Antwoord:

Je kunt afstuderen als je alle studiepunten hebt behaald. In het hoger beroepsonderwijs (hbo) voer je in je afstudeerstage een praktijkopdracht uit en schrijf je daarover een verslag. Afstuderen in het wetenschappelijk onderwijs (wo) betekent dat je een wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Hierover schrijf je een afstudeerscriptie.

Beoordeling stageverslag of scriptie

Je stageverslag of afstudeerscriptie wordt beoordeeld door je begeleider vanuit de opleiding. De examencommissie houdt toezicht op de beoordelingen. Deze commissie is eindverantwoordelijk voor de toetsing en examinering.

In de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding kun je terecht voor informatie over de inhoud van de afstudeerrichtingen. Ook staat hierin welke kennis, inzichten en vaardigheden je hebt na afronding van uw studie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend