Hoe is de verdeling van de zendtijd geregeld?

Antwoord:

Het Commissariaat van de Media adviseert de minister van OCW over het verlenen van erkenningen aan landelijke publieke omroepverenigingen en levensbeschouwelijke genootschappen. Het aantal uitzenduren hangt af van het aantal leden van de omroepvereniging.

De taakomroepen NOS (nieuws, sport en evenementen) en NTR (informatie, cultuur en educatie) hebben zendtijd op basis van de Mediawet. Deze zendtijd is niet aan een bepaalde periode gebonden.

Politieke partijen en overheidsvoorlichting

Jaarlijks wijst het Commissariaat landelijke zendtijd toe aan politieke partijen die in de Eerste en Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, en aan het ministerie van Algemene Zaken voor overheidsvoorlichting (Rijksoverheid). De minister bepaalt hoeveel zendtijd er beschikbaar is.

Regionale en lokale media-instellingen

Het Commissariaat verleent vergunningen voor telkens een periode van 5 jaar aan de 13 regionale omroepen die aanbod verzorgen voor de 12 provincies. Het Commissariaat wijst tevens lokale publieke media-instellingen aan (één per gemeente of cluster van gemeenten) voor het verzorgen van media-aanbod voor de betreffende gemeenten.

Commerciële media-instellingen

Het Commissariaat verleent toestemmingen aan landelijke en niet-landelijke commerciële media-instellingen. De toestemmingen gelden telkens voor een periode van 5 jaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2016

Stuur door aan een vriend