Hoe is de kwaliteit van kinderopvang geregeld?

Antwoord:

Volgens de Wet Kinderopvang moeten alle centra voor kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus en gastouders) geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Is dat niet zo, dan heeft het centrum geen vergunning. De gemeente kan dan een boete opleggen. Ook moet elke vorm van kinderopvang voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Toezicht

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert met inspecties of kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Verbeteracties

Voldoet een kinderopvangcentrum niet aan de kwaliteitseisen? Dan adviseert de GGD-inspecteur aan de de gemeente welke verbeteracties het kinderopvangcentrum moet nemen.

Meer informatie

De Rijksoverheid heeft meer informatie over de kwaliteitseisen aan centra voor kinderopvang.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend