Hoe is de inspraak geregeld in zorginstellingen?

Antwoord:

Iedere cliënt van een zorginstelling heeft recht op inspraak en medezeggenschap. Als cliënt kunt u meepraten in de cliëntenraad van de instelling.

De taak van de cliëntenraad is om advies te geven over zaken die voor cliënten belangrijk zijn. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De instelling is verplicht om bij belangrijke beslissingen advies te vragen aan de cliëntenraad. De zorginstelling mag alleen van dat advies afwijken als ze duidelijk kan maken waarom.

Bij belangrijke beslissingen kunt u denken aan:

  • fusies tussen zorginstellingen
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard
  • zaken betreffende de hygiëne en veiligheid
  • de klachtenregeling
  • begroting en jaarrekening van de zorginstelling
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

26-06-2014

Stuur door aan een vriend