Hoe is de inspectie en certificatie van de biologische productie geregeld?

Antwoord:

In Nederland wordt de inspectie en certificatie van de biologische productie uitgevoerd door Skal. Het toezicht op de biologische productie is een wettelijke eis. Bij overtredingen kan Skal ook sancties opleggen.

Voor toezicht en certificatie bestaan vastgestelde procedures. Deze vindt u in de volgende reglementen:

  • het Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht met daarin de algemene voorwaarden;
  • de Skal-Certificatiegrondslagen Biologische Productie Nederland, de productie-eisen;
  • het Skal-Aanduidingenreglement met de regels voor de aanduidingen op bioproducten.

Informatie over het certificatieproces is te vinden in het Informatieblad Certificatie en Toezicht. Een voorbeeldcertificaat vindt u op de website van Skal.

Kosten

Alle kosten van het toezicht worden betaald door de bij Skal geregistreerde bedrijven. Informatie hierover en over de jaarlijks vastgestelde tarieven vindt u in het Skal-Bijdragereglement en het Skal-Tarievenblad.

Overtredingen, sancties, bezwaar en beroep

Wanneer een ondernemer de gestelde regels overtreedt, volgen sancties. Deze kunnen bestaan uit herinspecties, boetes, intrekken van certificaten en gerechtelijke vervolging. Meer over overtredingen en sancties kunt u vinden in het Skal-Tuchtrechtreglement en het Skal-Sanctiereglement.

U kunt als bedrijf bezwaar maken tegen een besluit van Skal of tegen een afwijzing van uw bezwaar in beroep gaan. Informatie hierover vindt u in het Skal-Reglement Bezwaar en het Skal-Reglement van Beroep.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend