Hoe is de financiering van culturele instellingen gereguleerd?

Antwoord:

De Rijksoverheid verstrekt subsidies aan instellingen die deel uitmaken van de basisinfrastructuur. Overige instellingen ontvangen subsidie van de cultuurfondsen.

Onder de basisstructuur vallen onder andere:

  • producerende instellingen (bijvoorbeeld dansgezelschappen)
  • ontwikkelinstellingen (bijvoorbeeld postacademische instellingen)
  • internationale platforms
  • ondersteunende instellingen (bijvoorbeeld sectorinstituten)
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2015

Stuur door aan een vriend