Hoe is de buitenschoolse opvang (BSO) geregeld?  

Antwoord:

De basisschool kan de buitenschoolse opvang (BSO) zelf verzorgen of uitbesteden aan een organisatie voor kinderopvang. De school zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de ouders. De opvang kan bestaan uit voorschoolse en naschoolse opvang en opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Erkende instelling

De opvang van uw kind vindt plaats in een erkende instelling. Dit kan een instelling binnen of buiten de school zijn. Ook is gastouderschap mogelijk via een geregistreerd gastouderbureau.

Kosten van buitenschoolse opvang

De kosten voor de opvang betaalt u zelf. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u een deel van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Via Belastingdienst/Toeslagen kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Buitenschoolse opvang in het speciaal onderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs hebben geen verantwoordelijkheid voor het regelen van buitenschoolse opvang.

Meer informatie

Meer informatie over buitenschoolse opvang vindt u in het dossier Kinderopvang van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend