Hoe is de begeleiding van leerlingen met dyscalculie geregeld? 

Antwoord:

Leerlingen met dyscalculie hebben extra begeleiding nodig omdat zij moeite hebben met klok kijken, rekenen en wiskunde. Voor het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van kinderen tot 14 jaar is een landelijk protocol ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Rekenwiskunde Onderwijs (NVORWO). Het protocol ERWD1 is te vinden op de website van Balans, de landelijke vereniging van ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis. Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs is ook een protocol ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden in het protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie 2 (ERWD 2).

In het zorgplan van de basisschool staat welke begeldiing de school aan leerlingen met dyscalculie geeft. Als bij een leerling dyscalculie vaststelt, wordt er naast het deskundigenrapport meestal ook een dyscalculieverklaring afgegeven. Deze dyscalculieverklaring kan een leerling het recht geven op bijvoorbeeld het gebruik van een rekenmachine en extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend