Hoe is de begeleiding van leerlingen met dyscalculie geregeld? 

Antwoord:

Leerlingen met dyscalculie kunnen op verschillende manieren begeleiding krijgen. De mogelijkheden hangen onder meer af van het soort onderwijs dat uw kind volgt.

Primair onderwijs

De begeleiding van leerlingen in het primair onderwijs is geregeld in het zorgplan van het samenwerkingsverband waaronder de school valt. Dit samenwerkingsverband heet Weer Samen Naar School (WSNS). Het samenwerkingsverband bepaalt wat er in het zorgplan komt te staan. Via de medezeggenschapsraad (MR) van de school kunt u hierover meedenken.

Ook de schoolbegeleidingsdienst kan in het primair onderwijs een belangrijke rol spelen in de begeleiding van leerlingen met dyscalculie. U kunt via het bestuur van de school van uw kind erop aandringen dat de schoolbegeleidingsdienst gepaste begeleiding biedt.

Verder is het mogelijk om de hulp van een orthopedagoog of psycholoog in te schakelen. Deze kan een dyscalculieverklaring afgeven waardoor uw kind gebruik kan maken van extra voorzieningen. De school bepaalt welke voorzieningen worden toegestaan. Aan een dyscalculieverklaring kunt u geen rechten ontlenen.

Voortgezet onderwijs

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn er verschillende regelingen en voorzieningen. Meer informatie hierover vindt u bij de Landelijke Ouderorganisatie Balans. Een orthopedagoog of psycholoog kan een dyscalculieverklaring afgeven. Met behulp van deze verklaring kan uw kind in aanmerking komen voor de extra voorzieningen. De school bepaalt zelf welke voorzieningen zij aanbiedt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-03-2013

Stuur door aan een vriend