Hoe is de begeleiding van leerlingen met dyscalculie geregeld? 

Antwoord:

Leerlingen met dyscalculie hebben moeite met rekenen en wiskunde en daadoor extra aandacht en begeleiding nodig, De mogelijkheden van begeleiding door de school hangen onder meer af van het soort onderwijs dat uw kind volgt.

Voor het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van kinderen tot 14 jaar is een landelijk protocol ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Rekenwiskunde Onderwijs (NVORWO). Het protocol ERWD1 is te vinden op de website van Balans, de landelijke vereniging van ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis. Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs is ook een protocol ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden in het protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie 2 (ERWD 2).

De protocollen geven ook informatie over mogelijke faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie. Als een deskundige bij een leerling dyscalculie vaststelt,wordt er naast het deskundigenrapport meestal ook een dyscalculieverklaring afgegeven. In deze dyscalculieverklaring staat welke hulp en voorzieningen de deskundige adviseert. Een dyscalculieverklaring kan een leerling het recht geven op bepaalde faciliteiten, zoals het gebruik van een rekenmachine en extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend