Hoe hoog is de ouderbijdrage in het onderwijs en is de ouderbijdrage verplicht?

Antwoord:

De hoogte van de ouderbijdrage kan per school verschillen. Deze wordt vastgesteld door de school samen met de medezeggenschapsraad van de school. Dat geldt ook voor de bestemming van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is niet verplicht. De school mag uw kind niet weigeren, van school sturen of een diploma onthouden als u de bijdrage niet betaalt.

Hoogte ouderbijdrage

U kunt bij inschrijving van uw kind vragen hoe hoog de ouderbijdrage is. De school kan rekening houden met uw inkomen. U kunt bijvoorbeeld ook in termijnen betalen. De afspraken die u met de school maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst. Hierin staat ook omschreven wat er met de ouderbijdrage gebeurt en hoe de betaling is geregeld.

Niet of gedeeltelijk betalen ouderbijdrage

Als u de vrijwillige bijdrage niet of maar gedeeltelijk betaalt, kan de school besluiten uw kind niet te laten meedoen aan activiteiten waarvoor u niet heeft betaald. De school moet dan wel voor vervangend onderwijs zorgen.

Meer informatie

Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u in de schoolgids van de betreffende school.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend