Hoe gedetailleerd moet cultuurhistorie in een milieueffectrapport (MER) worden opgenomen?

Antwoord:

Hoeveel aandacht u in het milieueffectrapport (m.e.r.) moet besteden aan cultuurhistorie, hangt af van de cultuurhistorische eigenschappen van het gebied en van de voorgenomen activiteiten. In het m.e.r. moet u in ieder geval aandacht besteden aan de volgende zaken:

  • de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden
  • de waarde van het aanwezige landschappelijk, archeologisch of gebouwd erfgoed
  • de voorgenomen activiteit: wat is het karakter van een activiteit (is er sprake van een grote ruimtelijke ingreep of niet) en hoe concreet is de activiteit

Vooral bij inrichtingsprojecten moet u informatie geven over:

  • wat er aanwezig is
  • wat de waarde (status) is
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend