Hoe gaat het Schadefonds Geweldsmisdrijven met mijn gegevens om?

Antwoord:

Het Schadefonds behandelt alle gegevens die zij van u ontvangt vertrouwelijk. Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw aanvraag te beoordelen. Het Schadefonds heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw gegevens niet worden verstrekt aan anderen, tenzij u hiervoor toestemming geeft. Ook krijgt de dader uw gegevens niet te zien. Het Schadefonds neemt ook geen contact op met de dader over uw zaak.

Soms moet het Schadefonds informatie opvragen bij bepaalde behandelaars of instanties, bijvoorbeeld bij uw arts. Hiervoor kunt u toestemming geven met de machtiging op het aanvraagformulier.

Dossier inzien

U kunt zelf uw dossier inzien. Een aanvraag hiervoor kunt u schriftelijk doen. U krijgt dan een kopie van het dossier toegestuurd. U kunt ook een verzoek doen om het dossier op het kantoor van het Schadefonds in te zien. Ook dit kunt u schriftelijk doen.

Kloppen er gegevens in uw dossier niet? Dan kunnen deze op uw verzoek gewijzigd of verwijderd worden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend