Hoe gaat het paktijkexamen voor de personenauto in zijn werk?

Antwoord:

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. 15 minuten hiervan zijn voor de kennismaking en voor de toelichting op de uitslag achteraf. U kunt uw instructeur vragen om mee te rijden en om bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leert u des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Voor het praktijkexamen

In het examencentrum maakt u eerst kennis met de examinator. De examinator legt uit hoe het examen verloopt. Hij of zij controleert uw identiteitsbewijs en uw theoriecertificaat. Daarna overhandigt u het gesloten formulier zelfreflectie. Op dat formulier heeft u vóór het examen uw sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier zal de examinator na de examenuitslag met u bespreken.

Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.

Vervolgens vraagt de examinator u een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

De rit

Tijdens de rit let de examinator onder meer op uw beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt u op 7 examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres. Als u tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling heeft verdiend voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit deel overgeslagen. Let wel, de vrijstelling geldt altijd alleen voor het eerstvolgende examen na uw tussentijdse toets.

Tijdens een gedeelte van het examen – zo’n 10 tot 15 minuten – rijdt u zelfstandig naar een bepaalde bestemming.

Fouten

U krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat u kunt. U hoeft niet helemaal foutloos te rijden, het gaat om het totaalbeeld. Het is vooral belangrijk hoe u reageert op het overige verkeer en of u de situatie meester bent. Kortom, de examinator beoordeelt of u in staat bent om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Geslaagd?

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag.

Als u bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met u. Dan wordt ook uw Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

De gemeenten en het CBR kunnen in dit register nagaan of u bent geslaagd voor het examen. De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is 3 jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar.

Het rijbewijs ophalen

Bij het gemeentehuis in uw woonplaats kunt u uw rijbewijs aanvragen.

Daarvoor moet u overleggen:

  • een pasfoto
  • legitimatie
  • het vereiste bedrag

Om bij de gemeente voor het rijbewijs in aanmerking te komen, moet u op het moment van aanvraag in Nederland wonen en in het jaar daarvóór minstens 185 dagen in Nederland hebben gewoond.

Gezakt?

Bent u gezakt? Dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan uw instructeur achteraf voor u uitdraaien. Het is verstandig deze punten te bespreken met uw instructeur zodat deze punten extra aandacht kunnen krijgen in de eventuele vervolglessen.

Daarna bespreekt de examinator het formulier zelfreflectie met u. Verschillen uw antwoorden van de bevindingen van de examinator? Dan is het verstandig om dit ook met uw instructeur te bespreken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2015

Stuur door aan een vriend