Hoe gaat het instellen van beroep in zijn werk?

Antwoord:

De gemeente doet uitspraak op uw bezwaarschrift. Tegen deze uitspraak kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Stuur een kopie van de uitspraak op het bezwaar mee met uw beroepschrift. Voor het beroepschrift gelden verder dezelfde eisen als voor een bezwaarschrift.

De gemeente reageert op uw beroepschrift met het indienen van een verweerschrift. Hierna krijgt u de gelegenheid uw beroepschrift toe te lichten op een mondelinge zitting van de rechtbank. U kunt op deze zitting zelf het woord voeren en hoeft geen advocaat of jurist mee te nemen. Na de zitting doet de rechtbank uitspraak.

Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u hoger beroep instellen bij het Gerechtshof.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

07-07-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend