Hoe gaat een gedwongen opname in zijn werk bij acuut en dringend gevaar?

Antwoord:

In deze situatie kan toestemming van de rechter niet worden afgewacht. De burgemeester van de gemeente zal een IBS-maatregel (inbewaringstelling) afgeven. Hiermee kan de patiënt direct gedwongen worden opgenomen.

Daarna beoordeelt de rechter de zaak binnen 3 werkdagen. De rechter kan de IBS-machtiging verlengen met maximaal 3 weken. Is een langere machtiging nodig? Dan moet een rechterlijke machtiging worden aangevraagd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

26-06-2014

Stuur door aan een vriend