Hoe gaat een gedwongen opname in zijn werk bij acuut en dringend gevaar?

Antwoord:

In deze situatie kan toestemming van de rechter niet worden afgewacht. De burgemeester van de gemeente zal een IBS maatregel (inbewaringstelling) afgeven. Hiermee kan de patiënt meteen gedwongen worden opgenomen.

Daarna beoordeelt de rechter de zaak binnen 3 werkdagen. Hij kan de IBS-machtiging voor maximaal 3 weken verlengen. Is een langere machtiging nodig voor gedwongen opname dan moet een rechterlijke machtiging worden aangevraagd.

Iemand kan alleen tegen zijn wil worden opgenomen als:

  • hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf, anderen of zijn omgeving, én
  • dit gevaar niet op een andere manier is af te wenden.

De rechter beoordeelt of er sprake is van gevaar voor de patiënt, anderen of zijn omgeving.

IBS (inbewaringstelling)

Is het gevaar zeer dringend en acuut en kan toestemming van de rechter niet meer worden afgewacht? De burgemeester van de gemeente kan dan een IBS maatregel (inbewaringstelling) afgeven, waarna de patiënt gedwongen kan worden opgenomen.

Daarna beoordeelt de rechter de zaak binnen 3 werkdagen. Hij kan de IBS-machtiging voor maximaal 3 weken verlengen. Verder kan de rechter een rechterlijke machtiging afgeven voor een half jaar, die telkens met 1 jaar kan worden verlengd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-05-2013

Stuur door aan een vriend