Hoe gaat de Commissie milieueffectrapportage om met cultuurhistorie?

Antwoord:

Cultuurhistorie komt in vrijwel alle adviezen van de Commissie aan de orde. Hierdoor bestaat er geen compleet overzicht van alle lopende projecten waarin cultuurhistorie een rol speelt.

In de Europese richtlijnen voor milieu effect rapportage (m.i.r.). en in de Wet milieubeheer worden cultureel erfgoed en cultuurhistorische waarden expliciet genoemd als onderdeel van het begrip 'milieu'. Bij de effecten op het milieu moeten dus ook effecten op cultuurhistorie worden beschreven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend