Hoe ga ik om met mijn persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Antwoord:

Met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de AWBZ kunt u zelf uw zorgverleners inhuren. U houdt uw zorgkantoor hiervan op de hoogte. Van u wordt gevraagd:

  • 1 of 2 keer per jaar een verantwoordingsformulier in te vullen
  • ieder jaar een jaaropgaaf voor de Belastingdienst bij uw zorgkantoor in te leveren

Het zorgkantoor kan aanvullende gegevens vragen.

Besteding van uw pgb

Met een pgb kunt u zelf bepalen van wie en wanneer u de zorg krijgt. U kunt het budget ook uitgeven aan kosten die te maken hebben met de betaling van de zorg of voor bemiddelingskosten voor het organiseren van de zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

02-10-2013

Stuur door aan een vriend