Wat zijn de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Antwoord:

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Dan huurt u zelf uw zorgverleners in en legt u verantwoording af aan uw zorgkantoor over uw uitgaven.

Van u wordt gevraagd:

  • 1 of 2 keer per jaar een verantwoordingsformulier in te vullen.
  • iedere jaar een jaaropgaaf voor de Belastingdienst bij uw zorgkantoor in te leveren.

Het zorgkantoor kan aanvullende gegevens vragen.

Besteding van uw pgb

Met een pgb kunt u zelf bepalen van wie en wanneer u de zorg krijgt. U kunt het budget ook uitgeven aan kosten die te maken hebben met de betaling van de zorg of voor bemiddelingskosten voor het organiseren van de zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verantwoording van uw pgb vanuit de AWBZ kunt u contact opnemen met uw zorgkantoor. Er zijn ook organisaties die u kunnen helpen bij het beheren van uw pgb.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-10-2014

Stuur door aan een vriend