Hoe en waar kan ik stemmen bij een verkiezing?

Antwoord:

U kunt uw stem uitbrengen bij elk stembureau in de gemeente. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee. In het stembureau krijgt u het stembiljet, waarmee u stemt.

Geen stempas

Uiterlijk 2 weken voor een verkiezing krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. Heeft u geen stempas gekregen of bent u hem kwijtgeraakt? Neem dan contact op met de gemeente. Doe dit uiterlijk 2 werkdagen voor de verkiezingsdag. In sommige gemeenten kan het ook nog op de dag voor de verkiezing.

Iemand machtigen

U kunt iemand anders vragen voor u te stemmen. Dit heet machtigen. U kunt iemand machtigen op deze manieren:

  • Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont: U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • Iemand machtigen die in een andere gemeente woont: U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.

Stemmen in andere gemeente

Wilt u stemmen in een andere gemeente dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerpas aanvragen. U kunt een kiezerpas schriftelijk en mondeling aanvragen bij de gemeente. Bij gemeenteraadsverkiezingen is stemmen in een andere gemeente niet mogelijk.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2014

Stuur door aan een vriend