Hoe eindigt een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

Antwoord:

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege op de datum die in het contract staat. Dat wil zeggen: er is geen vergunning of gang naar de rechter nodig. Wel moet uw werkgever bevestigen dat het contract afloopt. Doet uw werkgever dat niet? Dan heeft u een nieuw contract voor dezelfde periode. Als er voor uw bedrijf een CAO geldt, dan kunnen daar afwijkende en aanvullende bepalingen in staan. Ook in het arbeidscontract kan expliciet zijn opgenomen hoe een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt, en hoe het kan worden verlengd.

Op 1 januari 2015 treedt de Wet werk en zekerheid in werking. De werkgever moet bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend