Hoe eindigt een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

Antwoord:

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege op de datum die in het contract staat. Dat wil zeggen: er is geen vergunning of gang naar de rechter nodig. Wel moet uw werkgever bevestigen dat het contract afloopt. Doet uw werkgever dat niet, dan heeft u een nieuw contract voor dezelfde periode. Als er voor uw bedrijf een CAO geldt, dan kunnen daar afwijkende en aanvullende bepalingen in staan. Ook in het arbeidscontract kan expliciet zijn opgenomen hoe een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt, en hoe het kan worden verlengd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-12-2011

Stuur door aan een vriend