Hoe dien ik een klacht in over een hogeronderwijsinstelling?  

Antwoord:

In het studentenstatuut dat je als student heeft gekregen bij het begin van je studie, staat de klachtenprocedure van de instelling vermeld. Hierin staat bijvoorbeeld wie zitting hebben in de klachtencommissie, hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn. Daarnaast kun je bij de eventuele vertrouwenspersoon informeren hoe de klachtenprocedure verloopt.

Examencommissie en College van Beroep

Klachten over examens en tentamens kun je indienen bij de Examencommissie van je opleiding. Tegen beslissingen van een hoger onderwijsinstelling kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de examens. Het College oordeelt over beslissingen van de Examencommissie of van examinatoren. Het College van Beroep oordeelt ook over de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten en de omvang van vrijstellingen. Hogescholen en universiteiten zijn niet verplicht om een College van Beroep voor de examens in te stellen. Als er geen College is, kun je in beroep gaan bij de rechter.

De Landelijke studenten vakbond geeft informatie, advies en rechtshulp bij klachten over je hogeschool of universiteit.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend