Hoe dien ik een klacht in over een hogeronderwijsinstelling?  

Antwoord:

In het studentenstatuut dat u als student heeft gekregen bij het begin van uw studie, staat de klachtenprocedure van de instelling vermeld. Hierin staat bijvoorbeeld wie zitting hebben in de klachtencommissie, hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn. Daarnaast kunt u bij de eventuele vertrouwenspersoon informeren hoe de klachtenprocedure verloopt.

Examencommissie en College van Beroep

Klachten over examens en tentamens kunt u indienen bij de Examencommissie van uw opleiding. Tegen beslissingen van een hoger onderwijsinstelling kunt in beroep gaan bij het College van Beroep voor de examens. Het College oordeelt over beslissingen van de Examencommissie of van examinatoren. Het College van Beroep oordeelt ook over de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten en de omvang van vrijstellingen. Hogescholen en universiteiten zijn niet verplicht om een College van Beroep voor de examens in te stellen. Als er geen College is, kunt u in beroep gaan bij de rechter.

U kunt bij de Landelijke studenten vakbond   informatie, advies en rechtshulp krijgen als u een klacht indient over uw hogeschool of universiteit.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-03-2013

Stuur door aan een vriend