Hoe dien ik een klacht in over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs? 

Antwoord:

Hebt u een klacht over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs? Dan gaat u eerst naar de leerkracht van uw kind of de schooldirecteur. Helpt dit niet? Dan kunt u met het schoolbestuur praten of contact opnemen met een klachtencommissie. Bij een klacht over intimidatie kunt u terecht bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).

Klachtencommissie

De klachtencommissie is bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en personeelsleden. Een klachtencommissie op school bestaat uit minimaal 3 leden. De voorzitter mag geen deel uitmaken van het schoolbestuur of van het team van de school. De klachtencommissie moet uw klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 4 weken reageren.

Vertrouwensinspecteur

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. In artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) leest u meer over de rol van de vertrouwensinspecteur.

Meer informatie

  • Informatie over de klachtenregeling van de school vindt u in de schoolgids.
  • Gegevens over landelijke en regionale klachtencommissies vindt u bij de Stichting Onderwijsklachten. Hier vindt u ook adressen van de klachtencommissies.
  • Via de Inspectie van het Onderwijs vindt u meer informatie over de vertrouwensinspecteur.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend