Hoe dien ik een klacht in bij UWV?

Antwoord:

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van UWV? Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan op 3 manieren:

  • Via het klachtenformulier van UWV
  • Per brief: UWV Klachtenbureau, Postbus 58071, 1040 HB Amsterdam
  • Telefonisch bij de UWV klachtenlijn, 0900-898 25 25 (euro 0,03 /min.)

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld over de hoogte van uw uitkering? In deze gevallen kunt u geen klacht indienen, maar kunt u wel bezwaar maken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

15-07-2016

Stuur door aan een vriend