Hoe bewaakt de overheid de kwaliteit van privéklinieken?

Antwoord:

Privéklinieken (inclusief particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen) zijn verplicht zich te registreren. Ze moeten ingeschreven staan bij het zorgregister. De inspectie gebruikt dit register om toezicht te houden op deze instellingen.

Daarnaast is er een brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland (ZKN). Bij de ZKN zijn aangesloten:

  • klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC’s)
  • klinieken die niet-verzekerde zorg aanbieden

Het ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten klinieken. In het zorgregister kunt u zien of een privékliniek geregistreerd is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

26-06-2014

Stuur door aan een vriend