Hoe bewaakt de overheid de kwaliteit van een verpleeghuis of verzorgingshuis?

Antwoord:

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen.

De wet noemt 4 kwaliteitseisen:

  1. Instellingen moeten verantwoorde zorg leveren.
  2. Instellingen moeten een beleid voeren dat op kwaliteit gericht is.
  3. Instellingen moeten over een kwaliteitssysteem beschikken.
  4. Instellingen moeten een jaarverslag schrijven waarin ze verslag doen over het gevoerde kwaliteitsbeleid.

Erkende keuringsinstellingen toetsen deze kwaliteitseisen. Instellingen moeten dus aantonen dat ze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Dit geldt ook bij het verlenen van zorg aan mensen buiten de instelling, bijvoorbeeld bij zorgverlening aan patiënten of cliënten thuis.

Meer informatie

Meer informatie over kwaliteit van zorginstellingen vindt u bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en KiesBeter.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-06-2013

Stuur door aan een vriend