Hoe bewaakt de overheid de kwaliteit van een verpleeghuis of verzorgingshuis?

Antwoord:

Alle instellingen die zorg leveren zoals omschreven in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moeten voldoen aan de eisen uit de Kwaliteitswet zorginstellingen. Dit zijn onder andere:

  1. Instellingen moeten verantwoorde zorg leveren.
  2. Instellingen moeten het zorgplan bespreken met cliënten.
  3. Instellingen moeten medezeggenschap regelen.
  4. Instellingen moeten beschikken over een klachtenregeling.
  5. Instellingen moeten verantwoording over het kwaliteitsbeleid afleggen in een jaarverslag. Hierin staat onder meer hoe cliënten bij de zorg zijn betrokken en wat er met klachten is gedaan.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert of nieuwe zorgaanbieders aan deze verplichtingen voldoen.

Meer informatie

Meer informatie over kwaliteit van zorginstellingen vindt u bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en KiesBeter.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-06-2014

Stuur door aan een vriend