Hoe bescherm ik mijn geestelijk gehandicapte kind?

Antwoord:

Is uw kind volwassen? Dan kunt u een verzoek bij de rechtbank indienen om uw kind onder curatele te laten stellen.

Iemand die wegens een geestesstoornis zijn financiële en andere persoonlijke belangen niet (meer) kan behartigen, kan onder curatele worden gesteld. Hij verliest dan zijn handelingsbekwaamheid. De rechtbank zal een curator benoemen. Hij mag zonder goedkeuring van de curator niet zelfstandig transacties verrichten. Doet hij dat toch? Dan kan de transactie worden teruggedraaid, ook als de wederpartij niets van de ondercuratelestelling wist. Deze beschermingsmaatregelen gelden alleen voor volwassenen.

Minderjarigen zijn (bijna) altijd handelingsonbekwaam. Ouders hebben dan altijd de mogelijkheid om de transactie terug te draaien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend