Hoe berekent UWV mijn dagloon?

Antwoord:

UWV berekent het dagloon op basis van het sociale verzekeringsloon dat u verdiende in de 12 maanden voordat u werkloos werd. Het sociale verzekeringsloon bestaat uit het brutoloon en andere toeslagen, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, 13e maand, ploegentoeslag, enzovoort. Spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoeding horen hier niet bij.

Wordt u na 1 juli 2015 werkloos? En heeft u niet die hele 12 maanden gewerkt? Dan wordt al het loon over die periode gedeeld door 261, en dat heet dan het dagloon.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

25-06-2015

Stuur door aan een vriend