Krijg ik een lagere halfwezenuitkering als ik eigen vermogen heb, zoals een eigen huis?

Antwoord:

De halfwezenuitkering is een vast bedrag. Hoeveel u krijgt, hangt niet af van uw inkomen of vermogen. De waarde van uw huis heeft hier dus geen invloed op.

Andere uitkering

Hebt u ook een andere uitkering, zoals een bijstandsuitkering? Dan kan uw halfwezenuitkering van uw andere uitkering worden afgetrokken.

Meer informatie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft meer informatie over uitkeringen voor nabestaanden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Stuur door aan een vriend