Kunnen wij als pleegouders een financiële vergoeding krijgen?

Antwoord:

U krijgt een pleegvergoeding van de organisatie voor pleegzorg. Dit is een vergoeding voor de kosten van de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U krijgt een vast bedrag per maand. Hoeveel u krijgt, hangt af van de leeftijd van het kind.

Soms kunt u een extra toeslag krijgen voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld voor crisisopvang of als uw pleegkind een handicap heeft. De extra toeslag is maximaal € 3,48 per kind per dag.

Ook een WA- en ziektekostenverzekering worden bij plaatsing voor het pleegkind geregeld. Verder heeft u als pleegouders recht op betaald zorgverlof.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend