Hebben vluchtelingen met een permanente verblijfsstatus recht op medische zorg?

Antwoord:

Ja. Mensen met een permanente verblijfsstatus hebben dezelfde rechten als andere inwoners van Nederland wat betreft medische zorg. Ze hebben ook dezelfde plichten. Binnen 4 maanden na het krijgen van een permanente verblijfsvergunning moeten zij zich bij een zorgverzekeraar aanmelden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend