Hebben vluchtelingen met een permanente verblijfsstatus recht op medische zorg?

Antwoord:

Ja. Vluchtelingen en asielzoekers met een permanente verblijfsstatus hebben dezelfde rechten als andere inwoners van Nederland wat betreft medische zorg.

Ze hebben ook dezelfde plichten. Zij moeten zich aanmelden bij een zorgverzekeraar binnen 4 maanden na verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

02-10-2013

Stuur door aan een vriend