Hebben gedetineerden recht op medische zorg?

Antwoord:

Alle mensen in Nederland hebben recht op gezondheidszorg, dus ook gedetineerden. Het gaat om:

  • lichamelijke zorg
  • geestelijke zorg

De zorg moet voor elke gedetineerde:

  • toegankelijk zijn
  • gelijkwaardig zijn aan de zorg buiten de instelling

Beperkingen in de zorg

Een gedetineerde zit in een bijzondere situatie. Daarom zijn er ook beperkingen bij het verlenen van zorg. Hoe, waar en wanneer een gedetineerde medische zorg kan krijgen, verschilt van de situatie buiten de instelling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend