Heb ik recht op kinderbijslag als mijn kind buiten Nederland woont?

Antwoord:

U krijgt kinderbijslag als uw kind in een land gaat wonen waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten. In dit verdrag staan afspraken over de controle op uitkeringen, zoals de kinderbijslag. De landen die lid zijn van de Europese Unie (EU) voldoen aan deze voorwaarde. Maar ook een aantal andere landen, waaronder Turkije en Marokko.

Wonen bij de andere ouder

Woont uw kind buiten Nederland bij de andere ouder? En kan deze ouder ook Nederlandse kinderbijslag krijgen? De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag dan uit aan de ouder bij wie het kind woont.

Meer kinderbijslag

Soms kunt u meer kinderbijslag krijgen voor een kind dat niet bij u woont. Hoeveel hangt af van de kosten die u heeft voor het kind, hoe vaak u bij het kind woont en of het kind zelf bijverdient. De SVB geeft hierover meer informatie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

26-01-2015

Stuur door aan een vriend