Heb ik recht op een schadevergoeding als ik ten onrechte ben vastgehouden?

Antwoord:

Bent u ten onrechte als verdachte in hechtenis genomen? Dan bestaat er een recht op schadevergoeding. Het verzoek om schadevergoeding moet u binnen 3 maanden indienen. Dien uw verzoek in bij de rechtbank waar de zaak zou hebben gediend.

Bij de bepaling van het schadebedrag wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële schade (bijvoorbeeld inkomstenderving) en immateriële schade (smartengeld). De hoogte van de schadevergoeding wordt door de (straf)rechter bepaald. De rechter houdt rekening met uw levensomstandigheden.

U komt niet voor schadevergoeding in aanmerking als de rechter ondanks het feit dat u vrijgesproken bent niet de overtuiging heeft dat u onschuldig bent. Als de politie u nooit als verdachte had mogen aanmerken, kunt u schade ook via de burgerlijke rechter claimen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend